News

We are looking for a Head of the Science Department!

Job alert. We are looking for a Head of the Science Department! Do you want to manage projects aiming to develop our innovative imaging technology? Would you enjoy helping to promote its use in the Space Industry, Cancer Treatment, Material Analysis, Particle Physics, or Non-Destructive Testing?

Do you have managerial skills and are not afraid of physics? Then you are our person!

We would be grateful for your resumes and for sharing this post.

ADVACAM Cameras is a completely Czech dynamically growing technology company, ranking among the most innovative companies in the Czech Republic. In 2021, we won the EY Technology Entrepreneur of the Year award, we are a certified supplier for NASA, and publications from our scientific team are issued by prestigious scientific journals from all over the world. However, our primary goal is to transfer the disruptive technology of single-photon counting into practice and deliver it to people.

 

ČEŠTINA

Hledáme vedoucího vědeckého oddělení! Chcete řídit projekty, jejichž cílem je dál rozvíjet naši inovativní zobrazovací technologii? Bavilo by vás přispět jejímu prosazování v oborech jako vesmírný průmysl, léčba rakoviny, materiálová analýza, částicová fyzika nebo nedestruktivní testování?

Máte manažerské schopnosti a zároveň se nebojíte fyziky? Pak jste náš člověk!

Budeme vděční za vaše životopisy i za sdílení tohoto příspěvku.

ADVACAM Cameras je kompletně česká dynamicky rostoucí technologická společnost patřící mezi nejinovativnější firmy v ČR. V roce 2021 jsme zvítězili v anketě EY Technologický podnikatel roku, jsme certifikovaný dodavatel NASA a publikace našeho vědeckého týmu vydávají renomované vědecké časopisy z celého světa. Naším primárním cílem ale je převádět disruptivní technologii single-photon countingu do praxe a doručit ji lidem.

Share article