News

What could a Czech astronaut do on the ISS? // Co by mohl dělat český astronaut na ISS? Záznam panelové debaty na Czech Space Week 2023

Co by mohl dělat český astronaut na ISS?

Mohl by například testovat českou metodu pro přeměnu moči na hnojivo pro pěstování rostlin v prostředí kosmu. Mohl by pro výzkumníky z ČVUT ověřovat dopad pobytu ve vesmíru na kognitivní funkce člověka. Mohl by pro Masarykovu univerzitu provádět psychotesty. Mohl by pomoci s vývojem pokročilých funkcí českých kamer pro měření kosmického počasí. Mohl by významně přispět k propagaci České republiky, ke vzdělávacím aktivitám ESA v ČR …a mnoho a mnoho dalšího.

Panelisté:

 • Mjr. Aleš Svoboda, záložní astronaut ESA
 • Patrik Kutílek, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Julie DobrovoJan Sohar, CEO ADVACAMlná, MUNI Přírodovědecká fakulta
 • Tomáš Moravec, CEO S.A.B. Aerospace
 • Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR
 • Jan Spratek, ESA vzdělávací aktivity
 • Jan Sohar, CEO ADVACAM

Moderuje: Martin Tyburec

Pořádá společnost ADVACAM ve spolupráci s Czech Space Alliance a Czech Invest

ENGLISH:

What could a Czech astronaut do on the ISS?

They could, for example, test the Czech method for converting urine into fertilizer for growing plants in the space environment. They could verify the impact of space travel on human cognitive functions for researchers from the Czech Technical University (ČVUT). They could conduct psychological tests for Masaryk University. They could assist in the development of advanced features for Czech cameras used in measuring space weather. They could significantly contribute to the promotion of the Czech Republic, educational activities by the European Space Agency (ESA) in the Czech Republic, and much more.

Panelists:

 • Major Aleš Svoboda, reserve astronaut for ESA
 • Patrik Kutílek, Czech Technical University Faculty of Biomedical Engineering
 • Julie Dobrovolná, Masaryk University Faculty of Science
 • Tomáš Moravec, CEO of S.A.B. Aerospace
 • Ondřej Šváb, Ministry of Transport of the Czech Republic
 • Jan Spratek, ESA educational activities
 • Jan Sohar, CEO of ADVACAM
 • Moderator: Martin Tyburec

Organized by ADVACAM in collaboration with the Czech Space Alliance and Czech Invest.

Share article